EOP jako vlastník průmyslové zóny Opatovice preferuje umístit v zóně EOP takové projekty, které svým charakterem budou zapadat do záměru využití synergií. Zóna nabízí zejména využití tepla či chladu a dodávku páry, horké nebo chlazené vody z EOP, dále také možnost připojení na EE a doplňkově dodávku pitné a technologické vody a odvedení splaškových vod.

Elektrická energie

Pro potřeby IPO jsou k dispozici 2 transformátory 35 KV na 16 MVA. Do budoucna je dále uvažováno o dodávce elektřiny 3x 40 MVA.

Teplo

Zajištění tepla pro otop a technologii je provedeno z teplárenského zdroje EOP ve formě páry nebo horké vody o parametrech požadovaných technologií budované výroby.

Plyn

Napojení na zemní plyn (vysokotlaký plynovod DN500) je k dispozici u obce Čeperka ve vzdálenosti cca 0,7 km, nebo u obce Borek ve vzdálenosti cca 4 km. Kapacita plynovodu je cca 500 mil. m3/rok.

Technologická voda

Surová (technologická) voda je k dispozici z řeky Labe v rámci dostatečného bilančního přídělu elektrárny. Surová voda je přivedena přivaděčem surové vody do areálu EOP. Napojení na technologickou vodu je možné v areálu EOP.

  • Změkčená voda - k dispozici v chemické úpravně vody EOP.
  • Demineralizovaná voda - k dispozici v chemické úpravně vody EOP.

Pitná voda

Průmyslová zóna je napojena na dva zdroje pitné vody. EOP využívá svého zdroje pitné vody - dvou studní umístěných vně areálu. Tato pitná voda je vakuově přečerpávána do třetí studně v areálu EOP u objektu zauhlování. Odtud vede trasa na úpravnu vody a z ní je rozvod pitné vody po areálu EOP.

Záložním zdrojem pitné vody pro EOP je zdroj pitné vody Hrobice (VaK Pce). Místem napojení pro průmyslovou zónu je stávající rozvod pitné vody v areálu EOP.

Kanalizace

V průmyslové zóně se nachází kanalizace v majetku EOP, a to jak dešťová, tak splašková. Dešťová kanalizační síť je vedena celým areálem EOP a ústí do odvaděče průmyslové vody a je možné se na tuto kanalizaci nejbližší přípojkou u nového záměru s dešťovými vodami napojit.

Kanalizace splašková prochází areálem EOP a je zaústěna do centrální čistírny odpadních vod EOP. Napojení na tuto kanalizaci je možné v EOP.

Ostatní synergie v rámci EOP

Likvidace odpadů prostřednictvím centrální mezideponie odpadů EOP, poskytnutí vedlejších produktů EOP při výstavbě, skladování, služby stravování, údržba areálu, zdravotní služby, využití vlečky EOP napojené na státní železniční síť v Opatovicích nad Labem, využití příjezdové komunikace přes areál EOP.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti